Door samen sneller en slimmer producten en productieprocessen te realiseren en (innovatie) faciliteiten te delen ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market.

Dit is het uitgangspunt van het innovatieprogramma 'Fabriek van de Toekomst', waar in 8 strategische projecten & fieldlabs wordt gewerkt aan innovaties die aan deze doelstelling bijdragen.

projecten & fieldlabs

Aankomende events

Het innovatieprogramma is opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Brainport Industries Coöperatie en de BOM.
Bij het innovatieprogramma zijn in totaal zo’n 125 bedrijven en kennisinstellingen aangesloten. Het programma heeft haar thuishonk op de Brainport Industries Campus. 

Lees meer

Sluit