Opleiden, innoveren en produceren onder één dak

Opleiden, innoveren en produceren onder één dak

“Hier komt alles bij elkaar”, Michel Weeda zit midden in een enthousiast verhaal over het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ dat hij vanuit de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) opzet op de Brainport Industries Campus. “Nieuwe manieren van bijvoorbeeld 3D-printen worden hier niet alleen ontwikkeld en getest, maar ook in het bedrijf geïmplementeerd.” Hiervoor maken bewoners van BIC -maar ook bedrijven van buiten de campus- gebruik van de technische faciliteiten en werken ze samen met onderwijsinstellingen om ook talent op te leiden. Het programma bestaat uit zeven verschillende onderdelen die allemaal een eigen plek krijgen in het Atrium op de campus.

Lees verder

Sluit