Roadmap 2021-2023


In de loop van 2020 is, in samenwerking met Philips Innovation Services Industry Consulting, via interviews en workshops met diverse bedrijven en onderwijs/kennisinstellingen in kaart gebracht wat de meest relevante technologische thema’s en daaraan gekoppelde innovatiedoelstellingen voor de komende jaren zijn. Dit uiteraard gerelateerd aan de Smart Industry transformaties, maar met name gebaseerd op onderliggende project ideeën die de bedrijven hebben ingebracht. Dit heeft geresulteerd in de Roadmap 2021-2023.

BI-Factory-of-the-future-roadmap-DEF.jpg

Het innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst is gebaseerd op de 8 Smart Industry transformaties en heeft een focus op 4 samenhangende innovatie domeinen. Smart System Engineering omvat de gehele levenscyclus van bedrijfsmiddelen, Smart Manufacturing houdt zich bezig met nieuwe productie technologieën in fabrieken. Smart Supply Network richt zich op de uitwisseling van data, materialen en producten in de keten en Smart Working zoomt in op de menselijke factor in de high tech maakindustrie.

FF_Figure-3.jpg

Sluit