Het project Digitale Fabriek van de Toekomst beoogt de randvoorwaarden te creëren voor een digitale fabriek door het integreren van data-gedreven innovaties. De concurrentiepositie van industriële bedrijven wordt steeds prominenter bepaald door de mate van samenwerking in een netwerk van ontwerp, fabricage en onderhoud van producten. Steeds vaker gaat het daarbij om gegevens die binnen de eigen complexe productieomgeving en/of in de keten gedeeld moeten worden. Denk aan machine-, productie- of procesgegevens. Hierbij is digitalisering een kritische randvoorwaarde. Het project De Digitale Fabriek van de Toekomst werkt met ondernemers in de maakindustrie aan een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd met datagedreven innovatie en technologie. Doel is een omgeving te realiseren waar bedrijven kunnen zien hoe zo’n fabriek werkt en hoe dit in het eigen bedrijf/situatie is te implementeren. Het project levert een open referentie-architectuur (blauwdruk) voor datadeling binnen en tussen bedrijven gevalideerd met diverse relevante industriële use cases.
De Digitale Fabriek vraagt partijen die aanhaken mee te gaan in de open innovatieve cultuur van de fabriek van de toekomst. Partners moeten iets te halen én te brengen hebben. Voor een technologie- of SW-leverancier kunnen dat bijvoorbeeld middelen en tijd zijn om samen te experimenteren en te demonstreren. Voor maakbedrijven zijn dat tijd en relevante datagedreven use-cases.

Download brochure

shutterstock_1536997286_small.jpg

 

Sluit