Over innovatieprogramma Fabriek van de Toekomst

Het innovatieprogramma ‘Fabriek van de Toekomst’ is opgesteld door bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant, Brainport Industries Coöperatie en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Door samen sneller en slimmer producten en productieprocessen te realiseren en (innovatie) faciliteiten te delen ontstaat een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en bovenal een snellere Time to Market. De innovaties zijn gericht op de volgende Smart Industrie thema’s:

Bij het innovatieprogramma, dat financieel wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, zijn in totaal zo’n 125 bedrijven en kennisinstellingen aangesloten Het programma heeft haar thuishonk op de Brainport Industries Campus.

Sluit