Het Fieldlab Multi Material 3D Printing is een co-creatie platform van industriële partijen en kennisorganisaties uit de gehele waardeketen. Op basis van vraagsturing vanuit het bedrijfsleven worden multi-materiaal use cases (pilots) uitgewerkt. Industrio en AMPC solutions zijn hierbij als Original Equipment Manufacturer/OEM betrokken en Eindhoven University of Technology als kennis/onderwijs instelling. Gezamenlijk wordt er onderzoek uitgevoerd en use cases uitgewerkt op het gebied van materialen, processen, productiemachines, en ontwerpmethodologieën.

De scope van het innovatieprogramma is het inrichten, inzetten voor applicatieontwikkeling en verder ontwikkelen van een proeffabriek voor multi-materiaal additive manufacturing (AM).

Met deze proeffabriek wordt de volgende stap in industrieel multi-materiaal AM gezet. Binnen deze proeffabriek worden 2 AM pilotlijnen ingericht, gebruikt en verder ontwikkeld, de Industrio pilotlijn en de AMPC pilotline.

Deze pilot lijnen zullen binnen de project termijn op de Brainport Industries Campus in gebruik worden genomen voor demonstraties, experimenten en proeven, testen en op termijn ook voor trainingen/opleidingen.

Download brochure

SAEYS_BIC_Layers_Industrio_3D_Printing_2U3A2443.jpg

Sluit