In het Flexible Manufacturing Fieldlab werken bedrijven en kennisinstellingen samen aan het ontwikkelen en demonstreren van flexibele productie automatisering, assemblage, robotisering-en digitaliseringsoplossingen voor flexibele en kwalitatief hoogwaardige klein serieproductie, tegen massaproductie kosten.

In het fieldlab vindt men inspiratie via demonstraties van flexibele, robot- en augmented reality ondersteunde activiteiten. Wij benutten en ontwikkelen moderne robottechnieken voor gebruik in productieprocessen. In ons lab ondersteunen we operators en optimaliseren we werkprocessen met cobots, vision systemen en augmented reality.

Het Fiellab staat open voor iedereen die een prototype van zijn eigen bedrijfsproces wil ontwikkelen. We bieden hulp aan bedrijven bij opzetten van flexibele, deels gerobotiseerde processen voor hun eigen productie.

Wij bieden ondersteuning bij het maken van keuzes voor juiste technologie op basis van bedrijfsspecifieke factoren. Vervolgens realiseren en evalueren we samen een proof-of-concept. We tonen de voorbeeldtoepassing en maken de effecten en kosten/baten inzichtelijk.

Ook delen we best practices in lerende netwerken en ontwikkelen we leermodules.

Virtuele tour bij Fieldlab Flexible Manufacturing

Folder-Flexman.jpg

 
Sluit